Regresjonsterapi

Regresjon

Ved å  tilbakekalle og utforske dramaer/hendelser av tidligere liv kan det bidra til;

 

•            Stimulere økt selverkjennelse

•            avsløre årsaker til fysiske sykdommer

•            kontroller eller eliminere smerte, skyldfølelse og angst

•            oppløse de negative sidene ved siste som hindrer åndelig vekst og tilfredshet;

•            Oppleve en større betydning og hensikt i ditt daglige liv.

 

Troen på reinkarnasjon er ikke nødvendig å

oppnå positive resultater - de eneste kravene

er et åpent sinn og en vilje til å prøve.

 

Regresjon er ett nyttig hjelpemiddel til å
løse opp i blokkeringer i det ubevisste sinn.
Enten blokkeringer fra barndom, ungdom

eller voksenlivet.

En regresjon starter alltid med en samtale

for å kartlegge målsetningen.

 

Du kan ha en opplevelse av å være to steder

på samme tid:
I historien som utfolder seg under regresjon,

og i rommet sammen med meg.

 

Regresjon er en måte å komme i dypet av seg selv.

Ubevisste ting kommer til overflaten, og man kan få bearbeidet det som har vært uferdig, og gamle spenninger kan slippe taket.

Det har vist seg at mange fysiske og psykiske plager/blokkeringer kan ha sin opprinnelse i noe man har opplevd de første årene i dette livet, eller i ett eller flere av sine tidligere liv.

Du vil kanskje være skeptiske til og lure på om en regresjon til et tidligere liv er ”ekte”, eller om du bare har fantasert. La det bare få synke inn.

Det som er viktig, er at du synes at regresjonen ga deg noe som var verdt å ta vare på, og at den hjalp deg på noen områder, og at den inneholdt et budskap som var til nytte.

Ta dette med deg videre i livet, enten opplevelsen føles som fantasi eller virkelighet.

Steve Burgess og meg selv.
Steve er en av Englands beste hypnoterapeuter,
og den fremste innen regresjon

Anki Gjetsjø