Hypnoterapi

Hvordan virker /Hva er hypnose?

Hypnose er en tilstand hvor det bevisste og ubevisste sinn arbeider med samme emne uten å være i konflikt. Vanligvis opererer det bevisste og det ubevisste sinn uavhengig av hverandre. Bevisste ønsker og tanker, som er relatert til nåtid, kan være i konflikt med de ubevisste prosessene som er basert på glemte erfaringer og dypt liggende instinkter.

 

Som et resultat vil disse to sinn ofte være i konflikt (du ønsker å slutte å røyke, men får det ikke til). Jo mer vi klarer å bringe det bevisste og det ubevisste sammen om felles tanker og ønsker, jo større er sjansene for å oppnå det vi ønsker.

 

I hypnoterapi, henvender vi oss til det ubevisste sinn.

Det er som oftest her problemene i forhold til ønskede endringer ligger.

 

Når ditt bevisste og ubevisste sinn drar i samme retning, er det så mye enklere å få til endringer, enten det dreier seg om spisevaner, røykeslutt eller andre problemer.

 

Det er selvsagt ikke mulig å føle hypnose, fordi begge våre sinnstilstander gjør det de vanligvis gjør. Under hypnose gjør de imidlertid det samme til samme tid. Man er fremdeles bevisst sine tanker, men man er aldri bevisst den ubevisste prosessen. Derfor føles det helt normalt å være i hypnose, man er bare svært avslappet.

 

Under hypnose forblir en del av hjernen årvåken, og den sikrer at du er i kontroll under hypnosen og at du våkner opp dersom du skulle føle ubehag av noe slag. Alt du sier eller foretar deg under hypnosen vil være av fri vilje. Ingen kan ledes til å gjøre eller si noe mot sin egen vilje.

 

Det er ikke uvanlig å høre noen si: ”Tenk om jeg ikke våkner opp igjen av hypnosen” eller ”Tenk om jeg kommer til å si en masse ting jeg ikke vil at noen skal høre”. Uttalelser som dette viser hvor feil oppfatning mange har av hypnose.

Hypnose er ikke søvn. Det er en naturlig sinnstilstand du har vært i mange ganger. F. eks hver gang du våkner eller sovner.

 

Du har opplevd hypnose dersom du:

- Har dagdrømt

- Har grått mens du ser på film

- Lever deg inn i en bok og ikke enser omverdenen.

Hypnoterapeuten kan ikke kontrollere deg. Du har selv alltid kontrollen.

Du kan ikke bli værende i hypnose. Skjer noe som er ”mot din vilje”, vil du gå ut av hypnosen. Hypnose er rett og slett konsentrasjon.

Ingen har noen gang blitt skadet av hypnose.

Alle med normal intelligens, konsentrasjonsevne og vilje til å følge instruksjoner, kan gå inn i hypnose.

Det verste som kan skje, er at du sovner isteden for å gå inn i hypnose.

Anki Gjetsjø