Stress

 

Stress betegner en belastende fysisk eller psykisk tilstand.

Det er dokumentert at langvarig stress kan forårsaker helseproblemer, slik som å skade hjertet og kretsløpet, og det øker risikoen for alvorlige infeksjonssykdommer og kreft.

 

De psykiske symptomene på stress er blant annet impulsiv atferd, følelsesmessig ustabil, trang til å gråte, manglende konsentrasjon, tretthet, små lyder irriterer samt rastløshet.

 

De fysiske symptomene er hjertebank, tørr i hals og munn, stamming, søvnvansker, svettetokter, mageproblem, hodepine, nakke- samt ryggsmerter.

 

· Stress kan føre til nedstemthet, og i verste fall til depresjon.

· Stress kan fremskynde aldringsprosessen.

· Stress kan svekke immunforsvaret.

 

Den beste måten å unngå helseplager knytet til stress, er å gjøre noe med årsaken til stresset.

 

I en undersøkelse har man fulgt om lag 12 000 personer fra København siden slutten av 1970-årene.

Undersøkelsen viser at stressede menn under 55 år har dobbelt så høy risiko for å dø av hjertesykdom.

Stressede menn har dessuten en generelt forhøyet risiko for å dø tidlig.

Samlet sett har de tretti prosent høyere risiko for å dø tidlig sammenliknet med andre menn.

 

Anki Gjetsjø