Selvbilde / Selvtillit


Selvtillit

Vi skal være flinke til å snakke positivt til oss selv.

Vårt ubevisste sinn oppfatter alt vi sier, hvilke ord vi bruker, og hva vi sier om oss selv.

Ditt ubevisste sinn vil gjøre alt det kan for å hjelpe deg til å oppfylle dine ønsker og tanker.

Vær bevisst på hva du forteller deg selv, prøv å lytte til deg selv, og å finne dine ”sabotører”, slik at du kan bli kvitt dem. For hver gang du kvitter deg med en ”sabotør” hjelper du deg selv.

 

Vær bevisst på tankene dine, og hvordan du tenker. Du kan velge å bruke den verdifulle hjelpen du får fra ditt ubevisste sinn. Den gjør som du vil, helt kritikkløst søker den å tilfredsstille dine ønsker. Dersom du velger å fokusere tankene dine på det som er bra, på din suksess, vil du få mer av det.

 

Mange av disse tankemønstrene som ligger i oss har ligget der lenge. De har festet seg godt og de får første prioritet. Nye beskjeder og vaner skal innlæres på nytt, på samme dybde og intensitet som de gamle, for å bli prioritert. De nye tankene må bli kjente for oss. Vi liker det som er kjent, det oppleves trygt, selv om det ikke er like behaglig bestandig.

 

Selvfølelse/selvbilde

Årsaken til lavt selvbilde kan være ubearbeidede negative opplevelser eller traumer.

Med hypnoterapi går vi bakenfor de ytre symptomer, og når frem til de reelle, indre konflikter som fortsatt er ubearbeidede.

 

Hypnoterapi gir personen mulighet til:

· å få ny innsikt i sin situasjon

· å se tingene fra et helt nytt perspektiv

· å få lov til å utrykke de gjeldene følelser i en trygg sammenheng

for dermed å få en positiv følelsesmessig forløsning.

 

Slik kan du finne en (hurtig) vei til en gjenopprettelse av din normale tilstand, og dessuten styrke ditt selvbilde, dine utviklingsmuligheter, og ditt velvære.

En sunn og god selvfølelse vil si å være trygg på seg selv, og tro at vi får til det vi ønsker.

 

En god selvfølelse handler om å kjenne seg selv og å akseptere seg selv akkurat slik man nå engang er, og forholde seg positivt til det.

Kjennetegn for lav selvfølelse kan bl.a. være:

· overdrevent fokus på hva andre tenker og mener om en

· overdreven kritikk av seg selv eller andre

· overdrevent fokus på egne begrensninger

 

Ved bevisst positiv mental trening, kan vi gi slipp på begrensninger, og frykt som har satt seg i sinnet.

Teknikker som EFT og hypnose kan hjelpe deg til å gi slipp på begrensninger som har hindret deg å gjøre ting som du har ønsket og som før var vanskelig.

For eksempel:

· ubehag ved å snakke i forsamlinger

· redsel for å prøve ut nye ting

· bedre prestasjoner enten i jobb-sammenheng, i idrett, eller på andre måter.

 

Selvutvikling er å nå de mål du setter deg, og å få det livet du ønsker.

Hypnose/EFT kan hjelpe deg med å gi slipp på fortidens lenker, og gi deg en bedre hverdag.

Anki Gjetsjø