Depresjoner


Depresjon er en psykisk lidelse preget av et altomfattende lavt stemningsleie sammen med lav selvfølelse, og med tap av interesse eller glede ved normalt hyggelige aktiviteter.

Depressiv lidelse påvirker i betydelig grad en persons familie- og personlige relasjoner, arbeid eller skole, sove- og spisevaner og generelle helse.

En person som har en depressiv episode, viser vanligvis et svært lavt stemningsleie, noe som gjennomsyrer alle aspekter av livet, og en manglende evne til å oppleve glede i aktiviteter som tidligere har vært givende.

Deprimerte mennesker kan være opptatt med, eller gruble over, tanker og følelser av verdiløshet, skyld eller upassende anger, hjelpesløshet, håpløshet og selvhat.

Symptomer på depresjon inkluderer dårlig konsentrasjon og hukommelse (spesielt de med melankolske eller psykotiske trekk), tilbaketrekning fra sosiale situasjoner og aktiviteter, redusert seksuallyst og tanker om døden eller selvmord.

 

Søvnløshet er vanlig blant deprimerte.

Det typiske mønsteret er at en person våkner veldig tidlig og ikke kan sove igjen, men søvnløshet kan også inkludere vanskeligheter med å falle i søvn.

Søvnvansker påvirker minst 80 % av deprimerte mennesker.

Hypersomni, eller for mye søvn, kan også forekomme.

Depresjon kan være relatert til avvik i døgnrytmen.

Deprimerte personer kan vise et betydelig løft i humøret etter en god natts søvn

 

Deprimerte barn kan ofte vise en irritabel stemning i stedet for en nedstemt stemning, og viser varierende symptomer avhengig av alder og situasjon.

De fleste mister interessen for skolen og får en nedgang i akademiske resultater.

De kan beskrives som klengete, krevende, avhengige, eller usikre.

Diagnose på barn kan bli forsinket eller unnlatt fordi symptomene tolkes som normale humørsvingninger.

 

Depresjon kan også forekomme sammen med ADHD, noe som kompliserer diagnostikk og behandling av begge tilstander.

 

Eldre deprimerte personer kan ha kognitive symptomer som glemsel, og et merkbart tregere bevegelsesmønster.

Depresjon forekommer ofte sammen med fysiske lidelser som er vanlige hos eldre.

 

Tre forhold ligger til grunn for depresjon:

· en triade av negative tanker som består av kognitive feilslutninger om seg selv, ens verden, og ens fremtid,

· tilbakevendende mønstre av depressiv tenkning

· Forvrengt informasjonsbehandling.

 

Deprimerte personer skylder ofte på seg selv for negative hendelser.

Mens de klandrer seg selv for negative hendelser, tar de ofte ikke æren for positive utfall.

Disse påvirkningene kan føre til et negativt selvbilde, og en opplevd mangel på selvtillit.

For eksempel tror de ikke de kan ha positiv påvirkning på hendelser, eller oppnå personlige mål.

 

Narkotika- og alkoholbruk

En rusutløst stemningslidelse som ligner depressiv lidelse er årsaksmessig knyttet til langvarig bruk av rusmidler eller abstinens fra visse sedative legemidler. Visse typer av langvarig narkotikabruk kan både forårsake og forverre depressive symptomer.

Alkoholisme eller overdrevent alkoholforbruk øker risikoen for å utvikle depresjon.

I likhet med alkohol demper en del medikamenter brukt til behandling av søvnløshet, angst, og muskelkramper det sentrale nervesystemet..

Dette øker risikoen for å utvikle, eller forverre depresjon.

Depresjon kan være del av et langvarig abstinenssyndrom.

 

En depressiv episode er kjennetegnet av tilstedeværelsen av et alvorlig nedstemt humør som vedvarer i minst to uker.

 

Fysisk trening frigjør endorfiner,

Dette kan være med på å motvirke depresjon.

Det er en rekke fysiske aktiviteter som kan virke som trening

For eksempel: hagearbeid, vaske bilen, eller å ta trappene i stedet for heisen.

Prognose

Tilbakefall er mer sannsynlig hvis symptomene ikke fullt ut er løst med behandling.

Menneskene som opplever gjentatte episoder av depresjon har behov for rask og pågående behandling for å forebygge mer alvorlig, langvarig depresjon.

Depresjon og smerter forekommer ofte samtidig.

Dette kan være av den enkle grunn at det åpenbart er deprimerende å oppleve smerte, særlig hvis denne er kronisk eller ikke kan kontrolleres. 

Anki Gjetsjø